banner-pastorzy-2W

Pastorzy

Pastor (łac. pasterz) to duchowny protestancki. Pastor jest osobą, która stoi na czele zboru. Pełni obowiązki duszpasterskie, jest odpowiedzialny za nauczanie i koordynuje pracę lokalnej społeczności. Kluczowe decyzje podejmuje wspólnie z Radą Starszych; na co dzień współpracuje z innymi duchownymi, pracownikami zboru i wolontariuszami. Jest jednocześnie zaangażowany w życie kościoła zielonoświątkowego i życie Kościoła jako ogółu chrześcijan.

Kwalifikacje i charakter duchownego określa Pismo Święte:

"Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, Nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz, Który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Również diakoni mają być uczciwi, nie dwulicowi, nie nałogowi pijacy, nie chciwi brudnego zysku, Zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Podobnie kobiety: powinny być poważne, nie przewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim, Diakoni niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi. Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie."

1 List do Tymoteusza 3:1-13

Pastor Arkadiusz Kuczyński

Urodził się (21.04.1966 r.) i wychowywał w Trójmieście. Tam też nawrócił się podczas nauki w szkole średniej (1984 r.). Drogę duchowego rozwoju rozpoczął w Zborze w Gdańsku przy ul. Menonitów 2A, gdzie pastorem był prezb. Anatol Matiaszuk.

Po ukończeniu szkoły średniej odbył zasadniczą służbę wojskową (1986/87), podczas której odebrał wyraźne powołanie do służby Bogu. Efektem tego powołania było rozpoczęcie studiów w Warszawskim Seminarium Teologicznym (1988-1992). W ramach studiów w WST został wysłany wraz z małżonką na roczne stypendium w Center for Ministry Training w USA (1990-1991).

W 1992 r. został ordynowany na duchownego w Kościele Zielonoświątkowym. Od 13 marca 1994 r. był drugim pastorem Zboru Stołecznego.

W latach 1994-1999 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie, którą ukończył z tytułem magistra. 9 kwietnia 2000 r. był ordynowany na prezbitera, a 21 października 2001 r. został wprowadzony w urząd pierwszego pastora Stołecznego Zboru Zielonoświątkowego.

W latach 2004-2016 służył Kościołowi Zielonoświątkowemu w RP jako członek Prezydium NRK, a w 2016 roku został powołany na urząd prezbitera okręgowego w Okręgu Centralnym. Pastor Arkadiusz jest żonaty z Bogną, która wraz z nim tworzy i realizuje wizję i kierunek działania Zboru Stołecznego. A oboje są szczęśliwymi rodzicami dorosłych dzieci: Moniki, Szymona i Piotra.

Pastor Emeritus Edward Czajko

Urodzony 22 września 1934 r., żonaty (Irena), dwie córki zamężne (Małgorzata i Bogna), czworo wnucząt.

Po ukończeniu szkoły średniej - makler okrętowy w Szczecinie. W latach 1954-1957 pełnił służbę wojskową (marynarka wojenna). Studia: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie i Didsbury (Methodist) College w Bristolu (Anglia). Magisterium z teologii ewangelickiej uzyskał w 1961 r., doktorat honorowy teologii otrzymał w 1990 roku (Winnipeg, Kanada).

Wychowany w rodzinie wierzącej, świadomy chrześcijanin - z przekonania i przeżycia - od 1949 roku. Chrzest wiary przyjął 3 lipca 1949 r. w Gdańsku (chrzcił prezb. Sergiusz Waszkiewicz). W 1964 r. ordynowany na duchownego w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym. W latach 1965-1971 prezbiter okręgowy na Wielkopolskę. W Radzie Naczelnej Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego: sekretarz 1965-1971, członek 1972-1974, skarbnik 1975-1981, przewodniczący - prezbiter naczelny Kościoła 1981-1988. Pracownik naukowy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1966 - 1971. W latach 1983 - 1986 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, a następnie skarbnik (1986 - 1988). Współorganizator Aliansu Ewangelicznego w Polsce i wiceprzewodniczący jego Rady Krajowej (2000 - 2003). Członek Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego - do roku 2004.
W Kolegium Redakcyjnym miesięcznika "Chrześcijanin" w latach 1965 - 2008: sekretarz redakcji 1971 - 1981, przewodniczący Rady Programowej 1988 - 1990, redaktor naczelny 1990-1991.

Członek Prezydium Rady Naczelnej Kościoła Zielonoświątkowego w latach 1988 - 2004, pastor Zboru Stołecznego w Warszawie 1981 - 2001. Inicjator budowy siedziby Kościoła i Zboru w Warszawie przy ul. Siennej 68/70.

Członek: European Pentecostal Theological Association, European Pentecostal-Charismatic Research Association i Society for Pentecostal Studies. Uczestnik międzynarodowych konferencji wyznaniowych, naukowych i pokojowych. Odznaczony państwowym Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 40-lecia. Autor książek i artykułów.

Pastor pomocniczy Jacek Helman

Urodził się 20.11.1960 r. i wychowywał w Warszawie. Nawrócił się w styczniu w 1990 r. Od początku swojej drogi duchowej wzrastał w Zborze Stołecznym Kościoła Zielonoświątkowego przy ulicy Siennej w Warszawie.

Akt oddania swojego życia Jezusowi poprzedzony był opieką duszpasterską prowadzoną przez Andrzeja Zielińskiego, którego poznał podczas odbywania służby wojskowej w Olsztynie w latach 1988/1989, po ukończeniu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, we Wrocławiu.

W latach 90-tych prowadzi służbę wśród nastolatków, kończy kursy poradnictwa duchowego organizowane przez Eurovangelism z Wielkiej Brytanii, jak również Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego - Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja” w Wiśle.

W połowie lat dziewięćdziesiątych rozpoczyna studia teologiczne, organizowane przez Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie i TCM Institute w Stanach Zjednoczonych, efektem czego uzyskuje tytuł Master of Arts z teologii, który otrzymuje w 2006 roku.

Jednocześnie w tym okresie jest zaangażowany w służbie duszpasterskiej wśród studentów, w służbie uwielbienia, jak również organizowaniu i pilotowaniu szkolenia grupy duszpasterzy w Zborze Stołecznym.

Okres ten konkretyzuje powołanie w charakterze pracy duszpasterskiej.

Od roku 2002 służy jako członek Rady Zboru Stołecznego, Kościoła Zielonoświątkowego.

W roku 2008 rozpoczyna studia w Studium Psychoterapii, przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, które kończy w 2012 roku otrzymując dyplom.

Dnia 15.12.2009 zostaje powołany na kandydata na diakona, a 17.12.2009 – powołany na pastora pomocniczego Kościoła Zielonoświątkowego, Zboru Stołecznego. W  dniu 10.10.2010 zostaje ordynowany na duchownego w Kościele Zielonoświątkowym.

W dniu 27.10.2013 otrzymuje Certyfikat Psychoterapeuty nadany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Jest kawalerem, ale ceni sobie wspólny czas z rodziną.

Lubi góry i morze. Nie boi się samotnego zwiedzania nowych miast, dziewiczych terenów. Znajduje czas na obejrzenie ciekawego filmu, czy posłuchanie dobrej muzyki.