Wolność

  • Autor: Daniel Kalinowski
  • Data: 03-07-2015
  • Werset: I List do Koryntian 6:12
  • Czas trwania: 27:36
  • Rozmiar pliku: 22.52 MB