Wierzę w Kościół

  • Autor: Arkadiusz Kuczyński
  • Data: 04-09-2016
  • Werset: I List do Koryntian 12:12-27
  • Czas trwania: 39:22