Wewnętrzne sanktuarium

  • Autor: Arkadiusz Kuczyński
  • Data: 24-07-2016
  • Werset: I Ks. Królewska 19:1-7
  • Czas trwania: 41:50