Suwerenny dar Boga

  • Autor: Arkadiusz Kuczyński
  • Data: 29-05-2016
  • Werset: Ew. Jana 5:1-18
  • Czas trwania: 46:41