Samotność

  • Autor: Paweł Biedziak
  • Data: 06-04-2014
  • Werset: Ew. Mateusza 27:46
  • Czas trwania: 29:20
  • Rozmiar pliku: 16.94 MB