Realność wiary

  • Autor: Arkadiusz Kuczyński
  • Data: 31-05-2015
  • Werset: I List Piotra 1,2:6
  • Czas trwania: 38:52
  • Rozmiar pliku: 31.57 MB