On może

  • Autor: Bogumił Lewandowski
  • Data: 17-08-2012
  • Werset: Ks. Jozuego 10:7-14
  • Czas trwania: 34:56
  • Rozmiar pliku: 20.04 MB