Niemoralność w Kościele

  • Autor: Arkadiusz Kuczyński
  • Data: 05-06-2016
  • Werset: I List do Koryntian 5:1-7
  • Czas trwania: 47:21