Nie cudzołóż

  • Autor: Arkadiusz Kuczyński
  • Data: 16-09-2012
  • Werset: Ew. Mateusza 5:27-32
  • Czas trwania: 40:06
  • Rozmiar pliku: 22.96 MB