Nauczy i przypomni

  • Autor: Jacek Helman
  • Data: 13-05-2016
  • Werset: Ew. Jana 14:26
  • Czas trwania: 27:44