Nabożeństwo

  • Autor: Cezary Duda
  • Data: 24-01-2014
  • Werset: Ks. Kaznodziei Salomona 4:17
  • Czas trwania: 27:36
  • Rozmiar pliku: 15.92 MB