Myśleć misyjnie

  • Autor: Arkadiusz Delik
  • Data: 27-10-2013
  • Werset: List do Filipian 1:1-20
  • Czas trwania: 30:25
  • Rozmiar pliku: 17.60 MB