Między Golgotą a górą Synaj

  • Autor: Arkadiusz Kuczyński
  • Data: 25-11-2012
  • Werset: List do Galacjan 3:2-5
  • Czas trwania: 34:43
  • Rozmiar pliku: 19.96 MB