Masz wybór

  • Autor: Andrzej Bartoszek
  • Data: 01-11-2013
  • Werset: V Ks. Mojżeszowa 30:19
  • Czas trwania: 37:03
  • Rozmiar pliku: 21.53 MB