Lekarstwo na ciemność

  • Autor: Arkadiusz Kuczyński
  • Data: 12-06-2016
  • Werset: Ew. Jana 9:1-7
  • Czas trwania: 43:36