Łaską obdarzona, ułaskawiona

  • Autor: Edward Czajko
  • Data: 08-01-2012
  • Werset: Ew. Łukasza 1:26-38
  • Czas trwania: 36:19
  • Rozmiar pliku: 20.83 MB