Księga pamięci

  • Autor: Arkadiusz Kuczyński
  • Data: 19-09-2016
  • Werset: Ks. Malachiasza 3:8-12
  • Czas trwania: 38:38