Jedna drużyna

  • Autor: Szczepan Czajko
  • Data: 26-06-2016
  • Werset: Ew. Łukasza 6:12-16
  • Czas trwania: 32:49