Jeśli chcesz, możesz

  • Autor: Jeremy Griffiths
  • Data: 25-09-2016
  • Werset: Ew. Łukasza 5:12-14