Godzien zaufania

  • Autor: Arkadiusz Kuczyński
  • Data: 27-09-2015
  • Werset: Ew. Marka 11:20-14
  • Czas trwania: 37:19
  • Rozmiar pliku: 30.26 MB