Gdy uncja traci na wadze

  • Autor: Zdzisław Józefowicz
  • Data: 22-05-2016
  • Werset: Ks. Nehemiasza 1:2-4
  • Czas trwania: 44:04