Garncarz naszych dusz

  • Autor: Dawid Kulinicz
  • Data: 01-05-2016
  • Werset: Psalm 8
  • Czas trwania: 39:53