Efekt motyla

  • Autor: Arkadiusz Kuczyński
  • Data: 26-08-2012
  • Werset: V Ks. Mojżeszowa 20:1-5
  • Czas trwania: 34:12
  • Rozmiar pliku: 19.70 MB