Dziękczynienie

  • Autor: Mariusz Maksymiuk
  • Data: 30-08-2013
  • Werset: List do Efezjan 1:11-12
  • Czas trwania: 30:21
  • Rozmiar pliku: 17.55 MB