Cel mojego życia

  • Autor: Andrzej Bartoszek
  • Data: 10-06-2016
  • Werset: List do Filipian 3:1-1
  • Czas trwania: 30:37