Być nauczycielem

  • Autor: Victor Scura
  • Data: 31-01-2014
  • Werset: V Ks. Mojżeszowa 2:3
  • Czas trwania: 28:01
  • Rozmiar pliku: 16.33 MB