Boży pokój

  • Autor: Piotr Guńka
  • Data: 04-10-2013
  • Werset: List do Filipian 4:6-7
  • Czas trwania: 27:28
  • Rozmiar pliku: 15.95 MB