Błaganie odrzuconego

  • Autor: Krzysztof Szewczyk
  • Data: 22-04-2016
  • Werset: Psalm 44
  • Czas trwania: 33:16