Łaska, życzliwość i błogosławieństwo

  • Autor: Tymoteusz Case
  • Data: 12-04-2015
  • Werset: List do Hebrajczyków 4:14-16
  • Czas trwania: 29:18
  • Rozmiar pliku: 23.70 MB