Święto dziękczynienia

2015-09-27 | Szczepan Czajko

Cudowny dzień na Siennej pełen wdzięczności i dziękczynienia.