banner-czlonkostwo-1 W

Członkostwo

Jeśli chcesz się uczyć, jak naśladować Jezusa i pragniesz, aby Sienna stała się twoim duchowym domem - zapraszamy do ubiegania się o członkostwo.

Członkiem Zboru Stołecznego Kościoła Zielonoświątkowego można stać się  przyjmując chrzest (w wieku świadomym) w naszym zborze lub przenosząc członkostwo z  innej społeczności.

Osoby, które ubiegają się o chrzest przygotowują się do niego poprzez uczestnictwo w kursie Alfa.

Osoby z innych społeczności, które przyjęły chrzest wiary w wieku świadomym proszone są o dostarczenie do sekretariatu:

  • zaświadczenia od swojego pastora potwierdzające przynależność do danej społeczności,  z datą i miejscem przyjęcia chrztu wiary;

  • wypełnionej „Ankiety Członka Zboru”

 O przyjęciu nowych osób decydują członkowie Rady Zboru na możliwie najbliższym posiedzeniu.

Pobierz ankietę