Artykuły otagowane: dyskryminacja

Dyskryminacja chrześcijan w Europie

2013-02-18 | Iza Babińska

Problem, który narasta.

Dyskryminacja chrześcijan w Europie

W Polsce jeszcze tego nie widać tak wyraźnie, ale Europa coraz częściej doświadcza nowego zjawiska, jakim jest rosnąca niechęć do chrześcijaństwa. O ile religia i nauka islamu wywołuje żywy strach, między innymi z powodu terroryzmu rodzącego się w szeregach jego radykalnych wyznawców, tak w tym przypadku mamy do czynienia z odrzuceniem, odwróceniem się od wiary i jej przejawów w życiu społecznym. Taki stan rzeczy bezpośrednio dotyka wierzących, którzy coraz częściej doświadczają braku szacunku, dyskryminacji w różnych codziennych sytuacjach w pracy, na uczelni, czy w debacie publicznej.