Artykuły otagowane: Kościół

Dyskryminacja chrześcijan w Europie

2013-02-18 | Iza Babińska

Problem, który narasta.

Dyskryminacja chrześcijan w Europie

W Polsce jeszcze tego nie widać tak wyraźnie, ale Europa coraz częściej doświadcza nowego zjawiska, jakim jest rosnąca niechęć do chrześcijaństwa. O ile religia i nauka islamu wywołuje żywy strach, między innymi z powodu terroryzmu rodzącego się w szeregach jego radykalnych wyznawców, tak w tym przypadku mamy do czynienia z odrzuceniem, odwróceniem się od wiary i jej przejawów w życiu społecznym. Taki stan rzeczy bezpośrednio dotyka wierzących, którzy coraz częściej doświadczają braku szacunku, dyskryminacji w różnych codziennych sytuacjach w pracy, na uczelni, czy w debacie publicznej. 

Duchowi i nieduchowi

2013-01-25 | Edward Czajko

Duchowi i nieduchowi

Jednym z negatywnych - bo jest oczywiście wiele bardzo pozytywnych - skutków ożywienia religijnego, przebudzenia chrześcijańskiego w dziejach jest dzielenie ludzi wierzących, odrodzonych dzieci Bożych na tzw. duchowych i tzw. nieduchowych. Przy czym duchowi to ci, którzy wszystko, co w związku z tym ożywieniem się dzieje przyjmują bezkrytycznie.

Różne modele zarządzania Kościołami?

2013-01-03 | Edward Czajko

Z cyklu: Zborownicy pytają.

Różne modele zarządzania Kościołami?

Pytanie: Czytałam o różnych modelach zarządzania Kościołami (np. episkopalizm, prezbiterianizm, kongregacjonalizm). Ciekawi mnie, czym się różnią i który z nich obowiązuje w naszym Kościele.

Odpowiada Edward Czajko: Ktoś, kto spojrzy na Kościół z boku, może powiedzieć, że to organizacja religijna, która działa na podstawie krajowego prawa wyznaniowego. Dla wierzących Kościół będzie jednak zawsze przede wszystkim Ciałem Jezusa Chrystusa, które funkcjonuje na podstawie Pisma Świętego.