Edward Czajko

Jeśli chciałbyś skontaktować się z autorem bloga, napisz na adres: blog@sienna.waw.pl
(adres nie jest adresem prywatnym autora...)

Choroby nie mają skrupułów

2013-02-07 | Edward Czajko

Choroby nie mają skrupułów

Jak zauważamy, każde nasze nabożeństwo w swojej pierwszej części, przedkazaniowej, zawiera blok modlitwy wstawienniczej. I jak zauważamy dalej, treścią tych modlitw wstawienniczych są najczęściej prośby o uzdrowienie. Podmiotami tych modlitw są ludzie wierzący, zarówno z naszych własnych zborowych szeregów, jak i spoza naszej wspólnoty.

Duchowi i nieduchowi

2013-01-25 | Edward Czajko

Duchowi i nieduchowi

Jednym z negatywnych - bo jest oczywiście wiele bardzo pozytywnych - skutków ożywienia religijnego, przebudzenia chrześcijańskiego w dziejach jest dzielenie ludzi wierzących, odrodzonych dzieci Bożych na tzw. duchowych i tzw. nieduchowych. Przy czym duchowi to ci, którzy wszystko, co w związku z tym ożywieniem się dzieje przyjmują bezkrytycznie.

Różne modele zarządzania Kościołami?

2013-01-03 | Edward Czajko

Z cyklu: Zborownicy pytają.

Różne modele zarządzania Kościołami?

Pytanie: Czytałam o różnych modelach zarządzania Kościołami (np. episkopalizm, prezbiterianizm, kongregacjonalizm). Ciekawi mnie, czym się różnią i który z nich obowiązuje w naszym Kościele.

Odpowiada Edward Czajko: Ktoś, kto spojrzy na Kościół z boku, może powiedzieć, że to organizacja religijna, która działa na podstawie krajowego prawa wyznaniowego. Dla wierzących Kościół będzie jednak zawsze przede wszystkim Ciałem Jezusa Chrystusa, które funkcjonuje na podstawie Pisma Świętego.

Pochwała łaski Bożej

2012-12-20 | Edward Czajko

Pochwała łaski Bożej

"I odnowię moje przymierze z tobą, i poznasz, że Ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się, i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś - mówi Wszechmocny Pan" (Ks. Ezechiela 16:62-63)

Niektórzy pamiętają, że pierwszy urywek Pisma był biblijną podstawą mojej kaznodziejskiej miniatury, którą nie tak dawno wygłosiłem podczas nabożeństwa. Wróćmy do niej jeszcze raz w postaci tutaj wydrukowanej.

Jak będzie w niebie?

2012-11-18 | Edward Czajko

Z cyklu: Zborownicy pytają.

Jak będzie w niebie?

Pytanie: Chrześcijanie wierzą, że po śmierci oddadzą Bogu nie tylko swego ducha. Ich nadzieja związana jest także ze zmartwychwstaniem ciała, które nastąpi wraz z powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Jak będziemy wyglądali w niebie? Co nas tam czeka?

Odpowiada Edward Czajko: O wierze „w ciała zmartwychwstanie” mówi już stare chrześcijańskie CREDO. Ma ono nastąpić na skutek powtórnego przyjścia „Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego” (Flp 3:21).

Wszystkich Świętych?

2012-10-22 | Edward Czajko

Z cyklu: Zborownicy pytają.

Wszystkich Świętych?

Pytanie: Czy w dzień Wszystkich Świętych możemy chodzić na groby?

Odpowiada Edward Czajko: Na groby chodzić możemy. Chodźmy i z tego względu, że mamy w tej sprawie nowotestamentowe precedensy. Kobiety, które posługiwały Jezusowi, gdy jeszcze żył, po Jego śmierci poszły do Jego grobu: „A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu” (Mk 16, 1-2). Zaś siostry z Betanii, Marta i Maria, zaprosiły Jezusa na grób swojego brata, Łazarza. Jezus przyszedł tam i zapłakał (Jan 11). Maria Magdalena i jej przyjaciółki poszły do grobu Jezusa, by zrobić to, czego nie zrobiły przed pogrzebem. Powiedzielibyśmy, że poszły uporządkować grób.

Literalnie czy symbolicznie?

2012-09-24 | Edward Czajko

Z cyklu: Zborownicy pytają.

Literalnie czy symbolicznie?

Pytanie: Mam problem z rozróżnieniem, co w Biblii należy czytać literalnie, a więc dosłownie, a co raczej w sposób symboliczny. Widzę, że niektóre siostry zakładają chustki na głowy, bo czytają o tym w Listach Pawła, ale raczej mało kto chce sobie wyłupić  oko, gdy jest ono dla niego powodem grzechu, choć mówi o tym sam Jezus. Czy jest tu jakaś zasada?

Odpowiada Edward Czajko: Zacznę od ogólnego stwierdzenia, że to, co w Starym Testamencie ma znaczenie dosłowne, to w Nowym należy odczytywać symbolicznie - choć może lepiej byłoby napisać: duchowo. A więc wyjście z Egiptu to nasze wyjście ze świata i grzechu. Starotestamentowy sabat to nasze odpocznienie w Chrystusie. Znane już z pierwszych ksiąg Biblii obrzezanie cielesne to zaś „obrzezanie” serca, czyli nawrócenie.

Co z dziesięciną?

2012-09-06 | Edward Czajko

Z cyklu: Zborownicy pytają.

Co z dziesięciną?

Pytanie: Czy powinno być w zwyczaju wiernych Kościoła zielonoświątkowego oddawać dziesięcinę od otrzymanych w prezencie rzeczy o dużej wartości - np. od mieszkania czy samochodu - ofiarowanych przez rodzinę lub odziedziczonych w spadku? A może dziesięcina obowiązuje wyłącznie w przypadku spieniężenia tych rzeczy?

Odpowiada Edward Czajko: Ktoś zadał pytanie o zwyczaj odnośnie do dziesięciny w Kościele Zielonoświątkowym. I słusznie, bo żadnych przepisów prawnych w tej sprawie w naszej wspólnocie wyznaniowej nie ma...

Owce i wilki

2012-07-24 | Edward Czajko

Owce i wilki

Z uwagi na to, że objawienie z wysoka pierwotnie doszło do nas w kontekście środowiska kultury pasterskiej i rolniczej, stąd nic dziwnego, że Pismo zawiera wiele obrazów, porównań, alegorii i przypowieści wziętych z tej dziedziny ludzkiego życia i ludzkiej aktywności. Ograniczmy się tu jedynie do Nowego Testamentu i popatrzymy na obraz ludzi jako owiec. Ludzie utrudzeni przez życie i opuszczeni są jak owce, które nie mają pasterza. Odkupiciel kładzie swoje życie za ludzi jak pasterz za swoje owce.

Kradzież serc

2012-06-21 | Edward Czajko

Kradzież serc

Wśród różnych sposobów grzechów przeciwko ósmemu przykazaniu Dekalogu (“Nie kradnij”) znajduje się manipulacja ludźmi, którą Pismo Święte nazywa kradzieżą serc. Wydaje się, że klasycznym biblijnym przykładem takiego postępowania jest postępowanie Absaloma, syna króla Dawida. Oto co w związku z tym możemy przeczytać w Piśmie: “I stało się potem, że Absalom sprawił sobie powóz i konie oraz straż przyboczną złożoną z pięćdziesięciu mężów. Zwykł też Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie, a ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał: Z którego miasta jesteś?...

Wegetarianizm

2012-01-30 | Edward Czajko

Z cyklu: Zborownicy pytają.

Wegetarianizm

Pytanie: Jestem ciekawa, jak chrześcijaństwo odnosi się do wegetarianizmu? Sama jestem wegetarianką i trochę się dziwię, że osób takich jak ja raczej nie ma w zborze zbyt wiele.

Odpowiada Edward Czajko: Zacznę od takiej oto ciekawostki. W przerwie koncertu symfonicznego w Moskwie, jeszcze w czasie minionego systemu politycznego, rozmawiali ze sobą Człowiek Radziecki i Amerykanin. Człowiek Radziecki mówi: „Wy tam w Ameryce ciągle powtarzacie, że u nas jest antysemityzm. A popatrz, w naszej orkiestrze symfonicznej gra piętnastu Żydów”. Na to Amerykanin: „A wiesz, my nie wiemy, ilu Żydów gra w orkiestrze w Nowym Jorku. Jakoś nigdy nie przyszło nam do głowy, żeby ich liczyć”.

Charyzmat a świętość

2011-09-12 | Edward Czajko

Charyzmat a świętość

Wielcy charyzmatycy mogą nie być świętymi, wielcy święci mogą nie posiadać darów charyzmatycznych. Jesteśmy społecznością, która w sposób wyraźny głosi prawdę o darach Ducha Świętego. Z łaski Bożej wiele z tych objawów charyzmatycznych doświadczamy w życiu i pracy naszych Zborów. Wierzymy bowiem, że dary duchowe są dane Kościołowi Chrystusowemu we wszystkich okresach jego historii, a nie tylko w początkach chrześcijaństwa, gdy nie był jeszcze – jak niektórzy utrzymują – ustalony kanon pism nowotestamentowych. Historia Kościoła podaje wiele dowodów dotyczących stałej obecności elementu charyzmatycznego w Kościele. I dzisiaj jesteśmy świadkami rozwoju przebudzenia charyzmatycznego, które nawiedziło kościoły protestanckie i anglikańskie.

Zakon i Ewangelia

2011-01-28 | Edward Czajko

Zakon i Ewangelia

Podczas ewangelizacyjnego głoszenia Słowa Bożego możemy się spotkać z taką kategorią ludzi, którzy usłyszawszy słowo Ewangelii łaski Bożej – zamiast cieszyć się i z ogłaszanego słowa łaski skorzystać ku życiu wiecznemu – reagują stwierdzeniem w rodzaju: „ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie czuję się grzesznikiem”. Słowo łaski nie robi na nich najmniejszego wrażenia.

Errata

2010-08-03 | Edward Czajko

Errata

Tych kazań nawet z przyjemnością się słuchało. Miały one swoją żarliwość, a także dla przeciętnego słuchacza pewną logikę. Odnosi się to zarówno do gościa z zagranicy sprzed kilku dekad, jak i do naszych własnych kaznodziejów ostatnio, zaledwie sprzed kilku tygodni.

Cytat po prostu

2010-05-05 | Edward Czajko

Cytat po prostu

Przed kilkoma laty pewien duchowny chrześcijański, profesor, w związku ze skuszeniem przez służby państwowe, a następnie zatrzymaniem i sądzeniem pewnej polskiej parlamentarzystki, napisał, co następuje:

Męczennicy

2009-11-04 | Edward Czajko

Męczennicy

Gdy przed rokiem 1989 czyli przed zmianą ustroju społeczno-politycznego w naszym kraju przedstawiano dzieje naszego wyznania w Polsce, to w odniesieniu do lat 1950-1953 posługiwano się swego rodzaju eufemizmem. Pisano mianowicie, że w tym okresie działalność zborów i całej wspólnoty kościelnej doznała daleko idących ograniczeń „z przyczyn od Kościoła niezależnych”. Dzisiaj zaś możemy już powiedzieć o co chodziło. Otóż w tych latach, na początku wszyscy duchowni i inni pracownicy kościelni, a później znacząca liczba naszych czołowych przywódców znajdowała się w więzieniu.

O potrzebie prawdziwego opisu

2009-09-08 | Edward Czajko

O potrzebie prawdziwego opisu

Jest sprawą jasną, że byłoby bardzo dobrze, gdyby w 1945 roku Państwo dokonało względem zielonoświątkowców prawnego uznania. Niestety, tak się nie stało. W Polsce Ludowej funkcjonowała negatywna opinia o naszych wspólnotach, przejęta wprost z okresu międzywojennego. Dobrze więc, że zielonoświątkowcy znaleźli możliwość działania i rozwoju chociaż w ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, którego w latach 1947-1988 byli częścią składową.

Książka o Kalwinie

2009-09-03 | Edward Czajko

Książka o Kalwinie

W związku z pięćsetną rocznicą urodzin Jana Kalwina nakładem Wydawnictwa Naukowego SEMPER, we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym, ukazała się publikacja pt. “Jan Kalwin. Studium kształtowania kultury zachodu”.

Autorem książki jest Alister E. McGrath, który zanim został profesorem teologii, miał doktorat z biochemii i prowadził badania w zakresie biochemii molekularnej. Znany jest on polskiemu czytelnikowi z kilku wcześniej przetłumaczonych książek i – jak czytamy w przedmowie – kojarzony jest w Polsce głównie z polemikami z tzw. naukowym ateizmem oraz jednym z jego najgłośniejszych w ostatnich latach przedstawicieli, zoologiem i ewolucjonistą z Oksfordu, Richardem Dawkinsem. Jest też, ordynowanym w 1981 roku, duchownym anglikańskim, należącym do jego ewangelikalnego skrzydła.