Prawdziwy Post 2015

2015-02-22 | Akcje specjalne

Prawdziwy Post 2015

W okresie od 22 lutego do 29 marca, zachęcamy wszystkich członków naszej społeczności i przyjaciół do podjęcia Prawdziwego Postu. Wspólnie możemy zmienić los najuboższych dzieci w Kenii, dając im szansę na nowe życie.

Jak możesz się włączyć do tej akcji?
• Odbierz skarbonkę po niedzielnym nabożeństwie lub w sekretariacie
• Zastanów się, z czego możesz zrezygnować w tym okresie i zbieraj pieniądze
• Módl się o sytuację dzieci - ofiar ubóstwa w Kenii - oraz ich rodzin
• Zachęć swoją rodzinę, dzieci lub znajomych, by także wzięli udział w tym szczególnym poście
• Uzbierane środki można wsypać do skrzyni podczas finału akcji 29 marca, bądź przekazać do sekretariatu lub przelewem na konto zboru.

 

„Aż dotąd pomagał nam pan"

Centrum Nowego Życia „Ebenezer” w Kisumu (por. 1 Sam 7,12) składa się z sierocińców, przedszkola, szkoły podstawowej i średniej. Przy centrum prowadzone są również projekty pomocy wdowom i dzieciom ulicy.

W sierocińcu przebywa około 600 dzieci, które nie mają rodziców ani bliskich krewnych. Kolejne 400 dzieci pochodzi z potrzebujących rodzin w sąsiedztwie sierocińca - te dzieci mieszkają z bliskimi, ale korzystają ze szkoły i programu dożywiania.

W Centrum Dzieci Ulicy TIDO przebywa 120 chłopców, którzy są sierotami i zostali wyratowani z bezdomności. Ponieważ w centrum nie ma osobnej szkoły, Misja opłaca chłopcom naukę w publicznej szkole podstawowej, by później mogli kontynuować edukację w szkole średniej przy sierocińcu.

Do Szkoły Podstawowej w Ayweyo, prowadzonej przez Misję, uczęszcza kolejne 240 dzieci i one również otrzymują wykształcenie i wyżywienie. Absolwenci szkoły mają możliwość uczęszczania do szkoły średniej.

Pragnieniem Misji jest, by ci, którzy wyrażą chęć i odpowiednie zdolności, mogli również zdobyć wyższe wykształcenie. Barierą są wysokie koszty studiów w Kenii, ale to wielka szansa i jak najwięcej dzieci powinno móc z niej skorzystać.

Program pomocy wdowom obejmuje 50 kobiet, które mieszkają w chatkach na terenie Centrum „Ebenezer” i w sąsiednich miejscowościach. Wdowy uczestniczą w spotkaniach grupy wsparcia oraz wykonują prace gospodarcze na rzecz Centrum (mielenie kukurydzy, prowadzenie ogrodu warzywnego, hodowla kurczaków i krów). Dzięki możliwości wyrabiania koszy, toreb, koców itd, które następnie sprzedają, mogą wygenerować dla siebie dochód.

Słowa podopiecznych są najlepszym świadectwem nowej nadziei, jaką odnajdują oni w Ebenezer:

Znalazłem się w Domu Dziecka Ebenezer w 2003 roku. Miałem wtedy dziewięć lat. Dziękuję za pomoc okazaną przez te wszystkie lata, kiedy Ebenezer był moim domem rodzinnym. Ukończyłem szkołę podstawową z dobrymi wynikami. Nigdy nie zapomnę o książkach, ubraniach, ołówkach, kocach, materacach i butach, które sprawiły, że mogłem prowadzić życie podobne do tego, jakie mają dzieci w zamożniejszych domach. Dziękuję za opłacone czesne w szkole i za szkolne mundurki (...).
Teraz dostałem się do Medical Training College w Kenii - tak bardzo się cieszę! Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zostać stomatologiem. Obiecuję powrócić do Domu Dziecka i pomagać innym. Dziękuję za Twoje wsparcie i modlitwę.
- Otieno Levis Omondo

Ebenezer było moim domem przez ostatnie 12 lat. Ukończyłam tu szkołę podstawową, a następnie poszłam do Ntakach High School, otrzymując wsparcie z Centrum. Teraz dostałam się na uniwersytet, na studia licencjackie na kierunku Sztuka. Jestem bardzo wdzięczna Misji New Life za opłacenie mojej edukacji oraz, przede wszystkim, za duchowe życie. Dziękuję Ci bardzo za Twoje dobre serce. Niech Bóg Cię pobłogosławi i obdarzy tym, czego pragniesz.
- Rhodah Pamellah Ademba

Chciałbym móc wyrazić moją wdzięczność za to, co uczyniłeś w moim życiu. Gdybym nie otrzymywał Twojego wsparcia, nie mógłbym zajść tak daleko. Dlatego chcę powiedzieć, ze jesteś moim „Ebenezer“. „Ebenezer“ w hebrajskim oznacza  „skała, która pomaga“. Dziękuję, że jesteś taką skałą. Jest to dla mnie ogromna radość! Niech wszechmocny Bóg błogosławi Cię we wszystkim, co robisz!
- Jectone Otieno Owuor

 

MISJA NEW LIFE

Misja została założona w 1978 roku, aby przez Słowo i przez działanie pokazać ludziom Bożą miłość. Niesie pomoc najuboższym i potrzebującym, zwiastując Dobrą Nowinę o Jezusie. Celem organizacji jest wspieranie całych rodzin i całych społeczności, a działania podejmowane są na zasadzie lokalnej współpracy, uwzględniając faktyczne potrzeby i wrażliwość międzykulturową.

Działania Misji rozpoczęły się od zbudowania w Kenii domu dla dzieci, które razem ze swoimi matkami przebywały w więzieniach, żyjąc w przerażających warunkach. Kolejne działania misyjne objęły Afrykę, Europę Wschodnią i Amerykę Południową.

Przez szereg lat, Misja przetransportowała tysiące ton artykułów pierwszej potrzeby dla ubogich rodzin. W Kenii misjonarze z New Life założyli domy dziecka, przedszkola, szkoły podstawowe i średnie. Oprócz tego utworzono ośrodki dla bezdomnych chłopców, projekt wsparcia dla wdów i rozmaite projekty realizowane w slumsach. Misja New Life rozwinęła także projekty mające na celu uzdatnianie wody w Kenii. Misja wspiera finansowo również wiele domów dziecka w Ameryce Południowej i Europie Wschodniej.

Dyrektorem misji "New Life" jest Gunnar Enok Nilsen, zaangażowany w jej działalność od samego założenia w 1978 roku. Z zawodu budowlaniec, z wielkim sercem dla ubogich. Mieszka w Krokstadelva w Norwegii. Mąż Gunnhildy, ojciec 4 dzieci i dziadek 13 wnucząt.