Noworoczny Post Kościoła

2015-12-31 | Akcje specjalne

Noworoczny Post Kościoła

Jak najlepiej rozpocząć Nowy Rok 2016? Odpowiedź jest oczywista! Chrześcijanin, aby wyprosić u Boga łaskę i błogosławieństwo, powinien się przed Nim ukorzyć w poście i modlitwie (Ezdr. 8,21).

Takie właśnie pragnienie rozpala moją duszę. Chciałbym zaprosić wszystkich chrześcijan, abyśmy wspólnie rozpoczęli ten rok tygodniem modlitwy i postu. Ze względu na układ świąt najlepiej będzie zrobić to w dniach 11-17 stycznia 2016. Nasza jedność, pokorne serca, szukanie Boga i żarliwa modlitwa niech będą fundamentem naszych poczynań. Zanim cokolwiek zrobimy, upewnijmy się, że Bóg będzie nas błogosławił.

Szczegóły organizacyjne dotyczące postu i spotkań modlitewnych zostawiam pastorom. Oni, znając lokalne uwarunkowania, najlepiej to zaplanują. Ja sam poprzestanę na prośbie o odpowiednią organizację oraz na podaniu tematów modlitwy.

  1. Poniedziałek 11 stycznia 2016 r. – Dzień Wdzięczności Bogu. I post, i modlitwa niech będą poświęcone wyłącznie wdzięczności Bogu za zbawienie, ochronę, błogosławieństwo i zaopatrzenie.

  2. Wtorek 12 stycznia 2016 r. – Dzień Oczyszczenia Serc. Wyznajmy nasz grzech i słabości. Prośmy Pana o zwycięstwo i przemianę naszych czynów, słów, motywacji oraz o uzdrowienie wszystkich relacji.

  3. Środa 13 stycznia 2016 r. – Post i Modlitwa o Rodziny, w szczególności zaś o zbawienie naszych domów, ochronę, harmonię, miłość, pokój i zaopatrzenie. Módlmy się o młode pokolenie, aby znało Pana i z serca mu służyło.

  4. Czwartek 14 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Lokalny Zbór. Prośmy Pana o rozwój, o służby, pastorostwo oraz o duchowe przebudzenie.

  5. Piątek 15 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Nasze Miasto/Gminę. Módlmy się o błogosławieństwo dla naszych miast i wsi, powierzając Bogu rządzących i każdą dziedzinę życia lokalnej społeczności.

  6. Sobota 16 stycznia 2016 r. - Modlitwa o Polskę. Módlmy się o władze naszego kraju, o pokój, gospodarkę, a przede wszystkim o duchowe przebudzenie.

  7. Niedziela 17 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Kościół Zielonoświątkowy w Polsce.

Joela 1,15-17
Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie! Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty! Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie ...

Niech błogosławi nas wszystkich łaskawy Bóg
bp Marek Kamiński