Nabożeństwo z chrztem / Baptism service

2019-06-24

Nabożeństwo z chrztem / Baptism service

Nic nie może się równać z radością nowego życia, które daje Chrystus. Spotkanie z Nim zmienia wszystko, przynosząc żywą wiarę, niezłomną nadzieję i niebiańską miłość. Podczas środowego nabożeństwa będziemy świadkami chrztu naszych braci i sióstr z Iranu. Niektórzy opuścili swój kraj właśnie ze względu na wiarę, inni poznali Pana już w Polsce. Chcemy ich otoczyć naszą modlitwą i błogosławieństwem, by gorąco powitać ich w Bożej Rodzinie!

Nabożeństwo będzie tłumaczone na język perski, a pieśni będą miały również angielski tekst. Zaproś przyjaciół i przynieś coś (ciasto, owoce) na wspólny stół - po nabożeństwie planujemy poczęstunek! Do zobaczenia.

Nothing compares to the joy of new life that only Christ can offer. Those who encounter Him are transformed and blessed with living faith, indestructible hope and heavenly love. At our service this Wednesday we will witness the baptism of our brothers and sisters from Iran. Some of them fled their country because of their faith; others were introduced to the Lord in Poland. We want to surround them with our prayer and blessing, and welcome them with great joy in the Family of God!

The service will be translated into Farsi, and the songs will have English lyrics added. Feel free to invite friends and bring something to share (cake, fruit) after the service. See you!