Goście z Angoli

2015-09-07 | Wiadomości

Goście z Angoli

W czasie najbliższego piątkowego nabożeństwa gościć będziemy dwóch pastorów z rodzimego zboru naszego brata Bernardo Vincente’a.

Angola, ze stolicą Luandą, to była portugalska kolonia. Luanda była miastem portowym, przez które wywożono z kraju najpierw niewolników a potem dobra materialne np. diamenty i ropę. W 1975 roku 11 listopada uzyskała niepodległość. Dziś żyje w niej 22 miliony obywateli, a jego powierzchnia przekracza powierzchnię Polski czterokrotnie. Angola boryka się z wieloma problemami takimi jak niedojrzała demokracja, korupcja, nierówna dystrybucja dochodu narodowego, czy niski poziom edukacji i służby zdrowia. Chrześcijanie stanowią około 94% ludności, z czego 30% to protestanci, głównie zielonoświątkowcy.

Serdecznie zapraszamy na to ciekawe spotkanie!

11 września godz. 18:00