5 najpopularniejszych kazań w 2014 roku

2014-12-23 | Wiadomości

5 najpopularniejszych kazań w 2014 roku

Posłuchaj najcześciej słuchanych (i pobieranych) kazań w 2014 roku.

20140601-nie-znam-was

Nie znam Was

Autor: Arkadiusz Kuczyński
Ew. Mateusza 7:21-23
Data: 2014-06-01

20140430-habila-adami-swiadectwo

Świadectwo Habili Adamu

Autor: Habila Adamu
Data: 2014-04-30
aaa

20140430-habila-adami-swiadectwo

Wyjście z Biedy

Autor: Arkadiusz Kuczyński
Ks. Izajasza 58:6-12
Data: 2014-03-09

20140601-nie-znam-was

Zanurzeni w obłoku

Autor: Piotr Karaś
I List do Koryntian 10:1-6
Data: 2014-06-22

20140601-nie-znam-was

Wszystko źle

Autor: Arkadiusz Kuczyński
Ew. Mateusza 7:1-6
Data: 2014-01-12