• 20161026wieczoruwielbienia
nieboiziemia

wss siennawaw